IAD

+376 760 900

info@iad.ad · CONTACTA’NS        

Objectius de desenvolupament sostenible

La nostra tasca s’emmarca dins de les accions de lluita contra la discriminació per raó de gènere i d’acord amb l’Objectiu 5 dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030

Objectius de Desenvolupament Sostenible 

Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes 

Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món.

Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l’explotació sexual, així com altres tipus d’explotació.

Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat, així com la mutilació genital femenina.

Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat, mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons escaigui a cada país.

Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.

Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i als drets reproductius, de conformitat amb el Programa d’acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d’acció de Pequín i els documents finals de les conferències d’examen respectives.

Emprendre reformes que atorguin a les dones el dret als recursos econòmics en condicions d’igualtat, així com l’accés a la propietat i al control de les terres i altres béns, els serveis financers, l’herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals.

Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular les tecnologies de la informació i la comunicació, per tal de promoure l’apoderament de les dones.

Adoptar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per promoure la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de dones i nenes a tots els nivells.

This will close in 0 seconds